In de meeste gevallen zijn de framenummers op de trapas gestempeld. Andere plaatsen waar ze kunnen worden gevonden zijn de zitbuis, onderbuis, bovenbuis, balhoofdbuis of achtervork.Verfwerk en kabelgeleiders op de trapas belemmeren de leesbaarheid soms aanzienlijk. Hierbij kan u in de meeste gevallen een schroef losmaken en de kabels aan de kant schuiven om het nummer te kunnen lezen. 


Het is voor ons niet mogelijk om u het framenummer van uw fiets toe te sturen, aangezien dit om logistieke redenen niet in ons systeem is opgeslagen.